Outdoor Week: Module Sociale Vaardigheden

Outdoor Week: Module Sociale Vaardigheden

Onderwijs & Opleidingen kiezen voor deze “Outdoor Week” omdat:

  • de deelnemers in een specifieke situatie worden gebracht, waarin ze concrete leermomenten krijgen aangeboden;
  • de deelnemers in een situatie van onbekendheid komen, waarin ze nieuwe ervaringen opdoen;
  • tijdens gestructureerde gesprekken reflecteren ze over die ervaringen, in relatie tot de doelstelling waarmee ze het project zijn gestart en hun ideeën over de toekomst;
  • de deelnemers het geleerde direct weer kunnen toepassen in een nieuwe situatie, waarmee de cyclus opnieuw start.

Kenmerken van deze “Outdoor Week”:

  • activiteiten die vragen om motivatie van de deelnemers, in de vorm van energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
  • de activiteiten zijn echt en betekenisvol, in die zin dat ze natuurlijke consequenties hebben voor deelnemers;
  • reflectie wordt gezien als kritisch element in het proces;
  • de nadruk ligt op concrete acties en ervaringen;
  • de natuur zorgt voor een omgeving met weinig externe ruis;
  • de nadruk ligt op de mogelijkheden i.p.v. de onmogelijkheden van de deelnemers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>