Outdoor Week: Module Management Vaardigheden

Outdoor Week: Module Management Vaardigheden

Onderwijs & Opleidingen kiezen voor deze “Outdoor Week” omdat:

  • de deelnemers in een specifieke situatie worden gebracht, waarin ze concrete leermomenten krijgen aangeboden;
  • de deelnemers in een situatie van onbekendheid komen, waarin ze nieuwe ervaringen opdoen;
  • tijdens gestructureerde gesprekken reflecteren ze over die ervaringen, in relatie tot de doelstelling waarmee ze studie zijn gestart en hun ideeën over samenwerken, communicatie, leiderschap, etc;
  • de deelnemers het geleerde direct weer kunnen toepassen in een nieuwe situatie, waarmee de cyclus opnieuw start.

Kenmerken van deze “Outdoor Week”:

  • de natuur zorgt voor een omgeving met weinig externe ruis waardoor de focus van de deelnemers optimaal is;
  • organiseren, samenwerken en evalueren worden gezien als zeer belangrijke elementen van de Outdoor Week;
  • outdoor opdrachten die vragen om motivatie van de deelnemers, in de vorm van energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
  • outdoor opdrachten zijn echt en betekenisvol, in die zin dat ze natuurlijke consequenties hebben voor deelnemers;
  • bij de outdoor opdrachten ligt het accent op het herkennen van groepsprocessen en de kwaliteiten van leidinggeven;
  • de nadruk ligt op het leiderschapsvermogen van de deelnemers, dit wordt dit zeer concreet vertaald naar hun stage ervaringen en andere werksituaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>